Kretsloppshuset

Kretsloppshuset i Umeå är det enda huset i sitt slag i landet. Det är byggt i trä och den återvunna värmeenergin går bland annat till att värma upp trädgården.

Trädgården är främst tänkt att ha en funktion av social mötesplats, på samma sätt som villa-boende kan prata med varandra över staketet.

Trädgården är indelad i två delar, en medelhavs och en japanskinspirerad. Varje element rymmer stor symbolik och ska associera till element i naturen.

Läs mer (pdf, 100kb)

«Tillbaka