Anläggningsarbeten och skötsel

 

anlaggningsarbetenVi erbjuder markberedning. Vi har tillgång till maskinpark för arbetet – grävmaskin, traktor och lastbil.

Vi har även material till försäljning –
Grus, sand, bärlager, matjord, huggen sten, natursten, kullersten m.m.

Det vackra måste även skötas om. Därför erbjuder vi skötsel av trädgårdar och gröna ytor, beskärning av buskar och träd.

«Tillbaka