Prisuppgifter

prisuppgifterTimarvode för rådgivning och ritningsarbete:
650 kr/tim inkl. moms + omkostander.

Skötsel – beskärningav buskar och träd, gräsklippning, ogräsrensning m.m:
450 kr/tim inkl. moms.

Kostnad för rådgivning och ritningsarbete till en vanlig villaträdgård brukar ligga mellan 6500-10 000 kr. I det ingår förslag till trädgårdens fram och baksida, entrén, ev. altan, vatten, stenläggning och växtförslag.

Hembesök faktureras inom tio dagar.

Skriftlig offert till anläggning lämnas separat efter kundens begäran.

«Tillbaka